Pierwsze spotkanie i warsztaty taneczne

Realizacja projektu rozpoczęła się 22 października 2020 r. W tym dniu zaplanowane były warsztaty taneczne. Na początku uczniowie przedstawili się sobie i rozmawiali w języku angielskim o swoich zainteresowaniach. Następnie wszyscy wspólnie uczyli się polskiego ludowego tańca „Zwodzony”. Była także okazja do zapoznanie się z oryginalnymi strojami ludowymi Zagłębia Śląsko Dąbrowskiego. Na koniec uczniowie wspólnie rozwiązywali quizy Kahoot i świetnie się bawili. Bardzo żałujemy, że nie możemy spotkać się twarzą w twarz, może w przyszłości jeszcze będzie taka możliwość.

First meeting and dance workshops

The project implementation began on October 22, 2020. On this day, dance workshops were planned. At the beginning, the students introduced themselves and talked in English about their interests. Then everyone learned the Polish folk dance „Zwodzony” together. There was also an opportunity to get acquainted with the original folk costumes of Zagłębie Dąbrowskie. At the end, the students took Kahoot quizzes together and had a great time. We regret the fact that we cannot meet you face to face, maybe in the future there will be such an opportunity.

Galeria

Wideo