W poniedziałek 26 października 2020 r. w Ośrodku odbyły się projektowe warsztaty plastyczne pt.: „Symbole narodowe”. Na spotkaniu online zapoznaliśmy się z polskimi i litewskimi symbolami narodowymi i ich znaczeniem. Poznaliśmy historię naszych symboli narodowych. Następnie młodzież z polski malowała litewskie symbole narodowe na warsztatach plastycznych w Ośrodku a młodzież z Litwy rysowała polskie symbole we własnych domach. Efektem wspólnej pracy będzie wystawa OnLine na stronie internetowej projektu.

On Monday, October 26th, 2020, the Center hosted art workshops entitled: „National Symbols”. During the online meeting we got acquainted with Polish and Lithuanian national symbols and their meaning. We learned the history of our national symbols. Then the Polish youth painted Lithuanian national symbols during the art workshop at the Center and the Lithuanian youth drew Polish symbols in their own homes. The result of the joint work will be the OnLine exhibition on the project website.

Galeria