Celem niniejszego projektu jest propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz integracji, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.

Wykorzystane w projekcie zagadnienia  przybliżą wiedzę o współczesnej Polsce i Litwie, o ich historii i kulturze, z elementami terapeutyczno- rehabilitacyjnymi. Młodzież z partnerskich szkół to uczniowie z rożnymi deficytami rozwojowymi, głównie młodzież z niepełnosprawnością umysłową. W ramach projektu zaplanowano poznanie roślin uprawnych ziemi polskiej i litewskiej oraz tradycyjnych regionalnych potraw z nich przyrządzanych. Młodzież w trakcie warsztatów kulinarnych, warsztatów przyrodniczych, prezentacji, zabaw integracyjnych, warsztatów plastycznych będzie mogła poprzez wszystkie zmysły doświadczyć otaczającej ich rzeczywistości. Każdy element projektu, będzie dostosowany do możliwości odbioru uczestników, poprzez zastosowanie odpowiednich technik odbioru i przekazu. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie współpracy między Polską i Litwą oraz budowanie tożsamości opartej na wielokulturowości, otwartości i zrozumieniu innych ludzi.

Pozostałymi celami będzie m.in. poznanie kultury, zwyczajów i tradycji partnera wymiany poprzez integrację, sztukę, czynności życia codziennego, obserwację otaczającej nas przyrody, przezwyciężanie uprzędzeń i stereotypów związanych z postrzeganiem wspólnej historii. W obecnej sytuacji epidemicznej projekt jest realizowany w formie OnLine. Młodzież będzie się poznawać poprzez platformy komunikacji internetowej a warsztaty zostaną częściowo przeniesione do wirtualnej rzeczywistości.